สนใจแอดไลน์ @chokdeetabien  
โชคดีทะเบียน

หลักการวิเคราะห์ทะเบียนรถ ศาสตร์แห่งตัวเลข

หลักการวิเคราะห์ทะเบียนรถ ศาสตร์แห่งตัวเลข

ศาสตร์เลขทะเบียนรถนั้นมีความเชื่อว่ามีส่วนช่วยเสริมสิริมงคลให้กับผู้ใช้เจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาด การเลือกทะเบียนรถมงคลจึงต้องมีหลักการวิเคราะห์แม่นยำให้ตรงกับผู้ใช้งาน

ศาสตร์ของตัวเลข

ในทางโหราศาสตร์การ วิเคราะห์ทะเบียนรถ จะอาศัยหลักการและโครงสร้างของ ศาสตร์เลขทะเบียนรถ นำมาวิเคราะห์เลขทะเบียนมงคล โดยการผสมผสานตัวอักษรและตัวเลข เพื่อให้ได้ผลรวมและนำมาวิเคราะห์ความหมายต่อไป

เรื่องราวของศาสตร์ของตัวเลข หรือ ศาสตร์เลขทะเบียนรถ เป็นสิ่งที่ใคร ๆ ก็หันมาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก บางคนเชื่อ บางคนไม่เชื่อ แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลกันเลย ซึ่งมีการสร้างความเข้าใจถึงโครงสร้างของศาสตร์แต่ละประเภทไว้ รวมถึงความหมายของตัวเลขประเภทต่าง ๆ ที่ควรใช้และควรหลีกเลี่ยง

จะเห็นได้ว่าตัวเลขมักมีความเกี่ยวพันกับชีวิตของคนเราอยู่เสมอ ไม่ว่าจะ วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประชาชน เลขทะเบียนรถ เบอร์โทรศัพท์ ที่มีความผูกพันกับชีวิตเป็นอย่างมาก เพราะมนุษย์ใช้ตัวเลขเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร ซึ่งปกติแล้วศาสตร์แห่งตัวเลขนั้นได้ถูกจำแนกออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ คณิตศาสตร์ คือ การคิดคำนวณที่เราใช้กันในชีวิตประจำวัน, โหราศาสตร์ คือ การทำนายในเรื่องของอนาคต และพลังตัวเลข จะเป็นศาสตร์ที่จะไม่ได้พูดถึงในเรื่องที่เป็นอนาคตและการคิดคำนวณ แต่พลังของตัวเลขจะส่งผลในการเปลี่ยนชะตาและพฤติกรรมของผู้ใช้งานได้


ตัวเลขที่นิยม 

เลขตัวเดียว

เลขตัวเดียว ที่ถูกนำมาใช้ในโหราศาสตร์ในการผสมผสานกับตัวอักษรและตัวเลขเพื่อให้ได้ผลรวมเป็นเลขมงคลตามความหมายของเลขนั้น ๆ เช่นความหมายมงคลของ เช่น หมายเลข 9 เป็นเลขมงคล หมายถึง ความก้าวหน้า หมายเลข 1 หมายถึง อำนาจ บารมี ความเป็นผู้นำ หรือ หมายเลข 8 หมายถึง การค้าขายดี ร่ำรวย  

เลขคู่

คำว่า เลขคู่ หมายถึง เลขที่มีเพียงสองหมายเลข ซึ่งอาจเป็นตัวเลขซ้ำกัน คู่กัน หรือ คนละหมายเลขวางคู่กัน ซึ่งตัวเลขแต่ละตัวย่อมมีความหมายต่างกัน เช่น หมายเลขคู่ด้านบวก ที่ให้ความเป็นสิริมงคล สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง แคล้วคลาดปลอดภัย เช่น 15, 51, 55, 99 หรือ ความหมายเมตตามหานิยม เช่น 22, 24, 26, 62 หรือ การค้าขายร่ำรวย เช่น 24, 42, 28, 82 สามารถนำมาปรับได้ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นสองตัวสุดท้ายของหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบ้าน หรือ ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ 

เลขตอง

เป็นกลุ่มตัวเลขซ้ำกันสามหลัก กับความหมายที่พิเศษ แตกต่างจากคู่ตัวเลข ความหมายของเลขตองอาจไม่ได้แค่สวย ดูดีตามลักษณะของเลขมงคล แต่เลขตอง มีความหมายทวีคูณ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเชื่อแต่ละบุคคล ตัวอย่างเลขตอง 999 ถือเป็นเลขมงคลเลขหนึ่ง แสดงถึง ความมั่นคง ยั่งยืน เจริญรุ่งเรือง ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

เลขโฟร์

คำเรียกหมายเลขซ้ำกัน 4 หมายเลข นิยมใช้เป็นป้ายทะเบียนรถยนต์ เช่น ฆท2222, สฬ8888 ส่วนใหญ่เป็นหมายเลขประมูลจากขนส่ง ซึ่งป้ายประมูลเหล่านี้จะมีราคาสูงถึงหลักล้านกันเลย 

เลขมังกร

789 เป็นเลขมงคลกลุ่มเลขเงินก้อนใหญ่ ที่เหมาะกับนักธุรกิจ เจ้าของกิจการ ที่ทำธุรกิจการค้าขนาดใหญ่ มีเงินทุนหมุนเวียนสูง หรือ เป็นระดับผู้บริหารระดับสูงในองค์กรขนาดใหญ่ ข้าราชการระดับสูง ที่ต้องการมีการปกครองคน ผู้ที่เล่นหุ้น หรือ ทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ความหมายโดยรวมคือ ความสำเร็จ อำนาจ บารมี การควบคุมธุรกิจขนาดใหญ่ ๆ ได้  

เลขหงส์

289 ความหมายสัญลักษณ์ของหงส์ พลังงานเลขหงส์ ที่เรียกเลขหงส์ เพราะ ตัวเลขของความสวยงาม ของสตรี คือเลข 2 เราจะอ้างอิงถึงสัตว์ในตำนานของจีนที่คู่กับมังกร โดยสัญลักษณ์รูปหงส์ หมายถึง ผู้หญิงที่เป็นใหญ่มีอำนาจ และเป็นสัญลักษณ์ของจักพรรดินี แทนนางพญา มีอำนาจ ราศรีรวย สวย โดดเด่น คู่กับมังกร เชื่อกันว่า หงส์เป็นสัตว์ที่เป็นเทพ ที่ส่งมาจากสรวงสวรรค์  

สำหรับเลขหงส์จะมีพลังงานที่นำมาร้อยเรียงผสมผสานชิดติดกันให้เกิดพลังงานกระแสของโชคและพลังงานของทรัพย์ที่หลั่งใหลเข้ามาดั่งสายน้ำ อาชีพที่เหมาะกับเลขหงส์ คือ กลุ่มอาชีพที่เน้นอำนาจ เน้นการคุมคน มีพลังงานการสั่งการคนได้ มีเสน่ห์ในตัว  

เลข 168

สุดยอดเลขมงคลของจีน ดีที่สุดสำหรับเลขเกี่ยวกับรถยนต์ เนื่องจากการออกเสียงที่พ้องกับความหมายที่ดีเยี่ยม (ย่าห์-โหล่ว-ฝาด) หมายถึง รวยทางเดียว หรือ รวยทั้งชาติ 

เลขศาสตร์

เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยตัวเลขที่สามารถนำมาปรับใช้กับเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราได้ ถือว่าเลขศาสตร์เป็นเลขที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน นิยมนำเลขศาสตร์ความหมายดีมาใช้กับ เลขทะเบียนรถ เลขโทรศัพท์มือถือ รวมถึงการตั้งชื่อที่มีการถอดค่าตัวอักษรเป็นตัวเลขตามค่ากำลังดาว 

เลขผลรวมดี

เป็นเลขผลรวมที่มีความหมายดีตามหลักการคำนวนผลรวมทะเบียนรถ เช่น  

หมายเลข 24 ถือเป็นผลรวมที่ดีมาก มีโชคเกี่ยวกับเงิน ทอง เป็นผู้ที่มีไหวพริบดี รอบคอบรู้จักวางแผน มีสมองปราดเปรื่อง มีเสน่ห์เฉพาะตัวที่ดึงดูดให้ผู้คนรอบตัวรักใคร่ เป็นที่รักของทุกคน มีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำจุนอยู่เสมอ การค้าขาย การเจรจาต่อรอง ประสบความสำเร็จดีมาก 


ศาสตร์เลขทะเบียนรถกับความหมายของตัวเลข 

หมายเลข 0 – ศูนย์กลางของทุกอย่าง จุดเด่น หรือ สิ่งที่ทุกคนต้องจดจำนั้นเอง หรือ ถ้าเปล่งเสียงออกมาแล้ว เลข 0 หลายคนมักจะมองถึงความสูญเสีย เสียใจ แต่ในอีกแง่เลข 0 ถือเป็นเลขแห่งการต่อสู้ และลุกได้ทุกครั้ง 

หมายเลข 1 – เป็นที่ หนึ่ง ไม่เป็นสองรองใคร มีความเป็นเลิศในตัวเอง คนที่ชื่นชอบเลขนี้จึงเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นใจ มีความคิดที่แน่วแน่ เด็ดเดี่ยว 

หมายเลข 2 – การครองคู่ ไม่โดดเดี่ยว มีความรักที่ราบรื่น และไม่มีอุปสรรค ด้วยเลขที่เป็นมงคล และยังถือเป็นเลขคู่เลขแรก ๆ ในด้านความรักเสมอ 

หมายเลข 3 – ไตรสาม หรือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้เข้มแข็ง ที่พร้อมต่อสู้ต่อไป 

หมายเลข 4 – มิตรภาพที่แน่หนา มีความจริงใจ เป็นที่รักของเพื่อนฝูงและคนรอบข้าง มีความจริงใจสูงและคอยช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ 

หมายเลข 5 – การดำเนินกิจการที่รุ่งเรือง และร่ำรวยอย่างมาก ผู้คนจึงให้ความสนใจในเลขนี้เป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นเลขมงคลของการค้าขาย การทำกิจการ 

หมายเลข 6 – ทิศทั้ง 6 ที่สะท้อนเรื่องที่ดีทั้ง 6 ทิศทางเพื่อชีวิตที่รุ่งเรือง 

หมายเลข 7 – วันทั้ง 7 ที่มีทั้งดี และล้ม แต่ต้องต่อสู้เพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 

หมายเลข 8 – เทพเจ้าทั้งแปด ซึ่งเป็นเทพแห่งความเป็นสิริมงคล มั่นคง ร่ำรวยตามความเชื่อของคนไทย ซึ่งเป็นเลขที่ถือว่าดีมาก 

หมายเลข 9 – ความก้าวหน้า และมุ่งหน้าต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด เป็นเลขแห่งความเจริญก้าวหน้าที่มีมูลค่ามาก ผู้คนส่วนใหญ่ชอบเลข 9 เพราะถือเป็นเลขมงคล ที่มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ความก้าวหน้า 

 

วิธีการแปลงตัวอักษรเป็นตัวเลข 

เรื่องของหลักการเลขศาสตร์เลขทะเบียนรถ การวิเคราะห์ทะเบียนรถ การตรวจเช็คเลขทะเบียนรถ หรือดูดวงเลขทะเบียนรถ เลขมงคล กับความเชื่อและหลักการเลขศาสตร์ ให้นำตัวเลขและตัวอักษรทั้งหมดนำมาบวกกัน ดังนี้ 

1.นำตัวเลข ข้างหน้า หมวดตัวอักษร กรณีที่มีเลขนำหน้าหมวดตัวอักษร นำมาบวกกับค่าตัวอักษรที่แปลงเป็นตัวเลขตามหลักการเลขศาสตร์ 

2.นำผลที่ได้มาจากข้อ 1 บวกกับตัวเลขหลังตัวอักษรอีกครั้ง เช่น 3 ขษ 5678 ก็ให้แปลงค่าตัวอักษรเป็นตัวเลข 

- ตัวอักษรคือ ข คือ เลข 2 และ ตัวอักษร ษ คือ เลข 4 นำมาบวกกันได้ 6 

- ทะเบียนรถคือ 3 ขษ 5678 ก็จะบวกค่าดังนี้ 3+2+6+5+6+7+8 = 37 ตัวเลข 37 ที่ได้ มาเปรียบเทียบกับตัวเลขมงคล 

ตัวอักษร ตัวเลข
ก ด ถ ท ภ ฤ 1
ข บ ป ง ช 2
ต ท ฒ ฆ 3
ค ธ ร ญ ษ 4
ฉ ณ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ 5
จ ล ว อ 6
ซ ศ ส 7
ย ผ ฝ พ ฟ 8
ฏ ฐ 9

หลักการวิเคราะห์และคำนวณผลรวมเลขมงคล 

หลักการวิเคราะห์ทะเบียนรถ และ คำนวณผลรวมเลขมงคล 

วิธีคำนวณหาเลขมงคล 

1.ป้ายทะเบียนหมวดเก่า -- จะไม่มีตัวเลขด้านหน้าตัวอักษร  

วิธีคำนวณ คือ แปลงค่าตัวอักษร + ผลรวมเลข 4 ตัวหลัง แล้วนำผลที่ได้ไปแปลงความหมาย  

2.ป้ายหมวดหมวดใหม่ – จะมีตัวเลขนำด้านหน้าตัวอักษร  

วิธีคำนวณ คือ ตัวเลขหน้าอักษร + แปลงค่าตัวอักษร + ผลรวมเลข 4 ตัวหลัง  

 

ตัวอย่างการคำนวณผลรวมเลขมงคล 

ทะเบียนรถ กค. 9999 --แปลงค่าตัวอักษร ก = 1, ค = 4 ได้ผลรวม หมวดตัวอักษร คือ 1+4 = 5  

ผลรวมหมายเลข 4 ตัวหลังคือ 9+9+9+9 = 36 

นำผลที่ได้มาบวกกัน ได้ดังนี้คือ 5+36 = 41  

หมายเลข 41  หมายถึง - พลังมหาจักรวาล ถือเป็นเลขดีมาก มีพลังความทะเยอทะยานเต็มเปี่ยม เป้นหลังความสำเร็จที่ยอดเยี่ยม มีความรุ่งโรจน์สำเร็จ มีสติปัญญาว่องไว มีสมองปราดเปรื่อง ชีวิตไม่ตกต่ำ การงานสำเร็จ มีวาจาเป็นอาวุธ เป็นตัวเลขที่มีพลังของมหาจักรวาลหนุนชะตาอยู่ 

 

ในการวิเคราะห์ทะเบียนรถ ควรอาศัยตามโหราศาสตร์ไทยในการนำมาวิเคราะห์ให้ได้เลขมงคลอย่างถูกต้อง ซึ่งควรเป็นผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านในการวิเคราะห์ทะเบียนรถ รวมถึง การวิเคราะห์ศาสตร์เลขทะเบียนรถ แต่ถึงอย่างไรก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลที่ตามแต่ละบุคคลมีความเชื่อมากน้อยแค่ไหน แต่ทั้งหมดทั้งมวล จะทำอะไรก็ตาม ทำงาน ดำเนินชีวิต จะต้องมีความตั้งใจ มีสติอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่เพียงอาศัยแต่โชคลาภที่หวังว่าจะหลุดลอยเข้ามาง่าย ๆ แล้วไม่ประกอบอาชีพ ไม่ทำมาค้าขายเลย 

  • 1 ปี ที่แล้ว